درباره ما

گروه رایبد یک شرکت سهامی خاص است و ماموریت آن کمک به  سازمانها و شرکت ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد پایدار است. ما در تلاشیم تا با ترکیب مزایای تکنولوژی های روز دیجیتال با تفکر و اصول مدیریت استراتژیک و کسب و کار، قابلیت های استراتژیک را در سازمانها و شرکت ها ایجاد، ارتقاء و نهادینه کنیم.

چشم انداز رایبد

گروه رایبد در افق 2027 معتبر ترین شرکت در سطح کشور، شناخته شده در سطح منطقه و  پیشتاز در زمنیه مشاوره، طراحی، پیاده سازی و نظارت بر اجرای پروژه تحول سازمانی است.

ماموریت رایبد

ماموریت رایبد کمک به سازمانها و شرکت ها است تا قابلیت های استراتژیک  مورد نیاز را شناسایی کرده، آنها را  در خودایجاد، ارتقاء و نهادینه کرده تا بطور مستمر خود را بازآفرینی کرده و در مسیر توسعه و رشد پایدار قرار گرفته و به اهداف استراتژیک دست یابند.

چارچوب قابلیت های دیجیتال رایبد (Ribod Digital Capability Framework)

گروه رایبد افتخار دارد که با الهام از و ترکیب مدل ها و متدلوژی های شرکت ها معتبر دنیا با تجارب خود در مدیریت پروژه های بزرگ، چارچوبی برای مدیریت پروژه های تحول طراحی نموده است که مورد قبول بسیاری از متخصصین قرار گرفته است. این چارچوب را در چند کنفرانس داخلی عرضه کرده ایم و با پذیرش آن در کنفرانس اروپایی معماری سازمانی، آنرا در آخرین کنفرانس که در لندن برگزار خواهد شد، عرضه خواهیم کرد.

           ما موفقیت خود را در موفقیت مشتریان جستجو می کنیم و با آن می سنجیم.