طراحی و پیاده سازی استراتژی در سطح بنگاه

ظهور تکنولوژی های جدید هم می‏تواند تهدید باشد و ادامه حیات شرکت‏ها را به خطر بیاندازد و هم می‏تواند فرصتی باشد برای توسعه کسب‏و‏کار و خلق ارزش های بیشتر. پروژه ها و اقدامات پراکنده، بدون برنامه و بدون استراتژی، منابع و انرژی سازمان را حدر می دهد ولی وجود استراتژی و مدل کسب و کار روشن و شفاف منابع و فعالیت های سازمان را در جهت تحقق اهداف همراستا می کند.

بسیاری از شرکت ها عملا دارای چندین خط کسب و کار هستند ولی برنامه روشنی برای مدیریت این سبد کسب و کار ها ندارند و حتی تصویر روشنی از سود و زیان و یا رشد و نزول آن ندارند.

شرکت های هلدینگ و شرکت هایی که دارای چندین خط کسب و کار هستند باید دارای استراتژی‏های مشخصی در  حوزه‏ های سبد بهینه خطوط کسب و کار، مدل سرپرستی، مالی و رشد باشند.