استراتژی فناوری اطلاعات با رویکرد تحول دیجیتال

وجه تمایز این دوره با دوره‏های مشابه، ارایه تصویری جامع از فناوری اطلاعات با رویکردهای استراتژیک، معماری، کسب‏وکارمحور و مالی است. هدف دوره معرفی نقش و وظایف بخش فناوری اطلاعات سازمان‏ها در عصر دیجیتال است. امروزه فناوری اطلاعات سازمان‏ها فقط نقش توانمندساز (Enabler) کسب‏وکار سازمان خود را به عهده ندارند بلکه باید نقش پر رنگ‏تری در جهت‏گیری‏های استراتژیک سازمان ایفا کنند.

لازمه این کار، داشتن تصویری جامع (Big Picture) و استراتژیک از کل سازمان است. صرف رویکرد فنی به مسایل فناوری اطلاعات کارساز نخواهد بود و مدیران این عرصه باید ضمن پرهیز از نگاه یک بعدی تکنولوژی‏محور، به دنبال خلق ارزش واقعی بر اساس سنجه‏های معتبر برای سازمان خود باشند.

تحول دیجیتال به مفهوم درهم آمیختن نگرش تکنولوژی‏محور با کسب‏وکارمحور است. مخاطبین این دوره با ابعاد مختلف این دو منظر و نگرش آشنا خواهند شد. در این دوره با ارایه نقشه جامع از قابلیت‏های فناوری اطلاعات (IT Capability Map)، مخاطبین با تمام فعالیت‏های این حوزه آشنا خواهند شد و می‏توانند با بکارگیری استراتژی مناسب برون‏سپاری و تمرکز بر فعالیت‏های اثربخش و استراتژیک، خود را برای ورود به عصر دیجیتال آماده کنند.