اکثر چارچوب‏های تحول دیجیتال از جمله چهار چارچوب ارائه شده دارای اشتراکات زیادی هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. لذا سازمان‏ها و شرکت‏هایی که قصد شروع و گام نهادن در سفر تحول دیجیتال دارند باید این نکات کلیدی که مورد توجه اکثر مدل‏ها و کارشناسان خبره این حوزه است در نظر گرفته و فلسفه و منطق حاکم بر هر یک از نکات را به درستی درک کنند:

1-سازمان‏هایی می‏توانند انتظار بقا و رشد داشته باشند که هر چه سریعتر سفر تحول دیجیتال خود را آغاز کنند؛

2-برنامه تحول دیجیتال باید متناسب با شرایط و وضعیت ویژه هر سازمان یا شرکت طراحی و تدوین شود؛

3-تحول دیجیتال فقط شامل بهره‏گیری و استفاده از تکنولوژی‏های روز دیجیتال از قبیل AI،/Analytics Big Data، IOT، Cloud و غیره نیست بلکه لازم است در فرهنگ و روش کاری سازمان نیز تحول بنیادی رخ دهد؛

4-برنامه ریزی و تدوین استراتژی سریع و اجرای چابک لازمه ایجاد و حفظ آهنگ تحول دیجیتال است؛

5-روش کاری آزمایش کردن، اخذ بازخورد، یادگیری، کار تیمی و همکاری بین واحدی روح حاکم بر فرهنگ دیجیتال است؛

6-برای ایجاد تحول دیجیتال، باید در سازمان‏ها نهادسازی کرد. این نهادها یا مراکز تعالی دیجیتال، کانون‏های هدایت و اشاعه برنامه‏ها و توسعه فرهنگ دیجیتال در سازمان هستند؛

7-یکی از مهمترین برنامه‏هایی که در تحول دیجیتال باید مورد توجه قرار بگیرد برنامه‏های بهبود تجربه مشتری است و لازمه آن، نزدیک‏تر شدن سازمان به مشتری از طریق کانال‏های مختلف دیجیتال و درک بهتر نیازها و خواسته‏های مشتریان است.

8-ایجاد و توسعه پلتفرم‏های ماژولار، زیرساخت هر سازمانی برای تحقق سازمان دیجیتال است؛

9-سازمان دیجیتال بر اساس شواهد و داده‏ها و اطلاعات تصمیم می‏گیرد و از تصمیمات احساسی پرهیز می‏کند لذا بر مدیریت چرخه عمر داده و توسعه سیستم‏های تحلیلی تاکید ویژه‏ای دارد.