دومین چارچوب تحول دیجیتالی  ( Digital Transformation Framework ) که در شرکت رایبد مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت، چارچوب شرکت بزرگ DELOITTE است.

این چارچوب دارای 3 مرحله به شرح زیر است:

_مرحله Imagine: یا به تصوی کشیدن چشم انداز و ارمان های شرکت مبتنی بر بررسی تحولات و کلان روند های دنیا، درک و نیاز و رفتار مشتری. 

_مرحله Deliver: در این مرحله نیاز ها و انتظارات مشتری در مدل کسب و کار منعکس شده و مهمتر از همه با استفاده از چرخه طراحی - ازمایش - یادگیری و اصلاح سعی میشود تا ریسک نواوری کاهش یافته و مدل کسب و کار در عمل به بوته ازمایش گذاشته شود. 

_مرحله Run: در این مرحله که محصول یا مدل کسب و کار موفق از بوته ازمایش بیرون امد، باید مقیاس را سترش داد تا بتوان به ارمان های سازمان نزدیک شد. در این مرحله باید سرعت توسعه را زیاد کرد و در ضمن از ارائه نسخه های جدید  محصول غافل نماند تا محصول کاملا منطبقبر نیاز مشتری شود.

در ضمن شرکت دیلویت دارای یک مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال  (Digital Maturity Model)  نیز هست که دارای 5 بعد زیر است:

1_مشتری (customer)

2_ استراتژی (strategy)

3_فناوری (technology)

4_عملیات (operation)

5_سازمان و فرهنگ (organization&culture )

این 5 بعد دارای 28 زیر مجموعه و 179 شاخص هستند.

تشریح ابعاد چارچوب تحول دیجیتال شرکت دیلویت

دیلویت مسیر تحول دیجیتال را در سه مرحله پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:

oمرحله تصور (Imagine)

oمرحله تحویل (Deliver) 

oمرحله اجرا (Run)

وجه تمایز چارچوب دیلویت نسبت به بقیه، تاکید بیشتر بر منطق تکرار (Iteration) است.

شکل زیر، ابعاد چارچوب تحول دیجیتال شرکت دیلویت را به تصویر کشیده است. 


چارچوب دیلویت بر نکات زیر تاکید دارد:

-> اطمینان از تحقق ارزش اقتصادی که بتوان اثر مثبت آن را در اسناد ترازنامه و صورت سود و زیان مشاهده کرد.

-> اطمینان از اینکه محصولی که عرضه می‏شود رقابتی بوده و مزیت رقابتی پایدار در بازار ایجاد می‌کند.

-> اطمینان از اینکه نیازهای برآورد نشده مشتری در یک تجربه ارزشمند و جذاب محقق می‏شود.

-> یک چارچوب سه مرحله‏ای شامل مراحل «تصور»، «تحویل» و «اجرا» که لزوماً در اجرا به طور سریالی و متوالی انجام نمی‏شود و حالت رفت و برگشتی دارد اجرا کنید.

-> مدیران باید به طور پیوسته از بازار و مشتریان بازخورد گرفته نسبت به اصلاح محصول و فرایندهای داخلی با بهره‏گیری از پلتفرم‏های یکپارچه اقدام نمایند.


پیام اصلی چارچوب دیلویت

مدیران باید آرمان‏ها و آرزوهای سازمان خود را که متاثر از روندها، محیط و نیاز مشتریان است به تصویر کشیده، آنها را در عمل مورد تست و آزمایش قرار داده و سپس نسبت به رشد و توسعه آنها اقدام کنند.


شرکت دیلویت علاوه بر چارچوب تحول، دارای مدل ارزیابی دیجیتال نیز می‌باشد. این مدل، متشکل از پنج بعد اصلی، 28 زیرمجموعه و 179 شاخص است.

 ۵ بعد اصلی عبارتند از:

مشتری: ارائه تجربه‏ای متعالی و پایدار که در آن مشتریان، سازمان را به عنوان شریک قابل اعتماد در نظر گرفته و از کانال‏های دلخواه برای ارتباط با سازمان به صورت آنلاین و آفلاین استفاده می‏کنند.

استراتژی: این بعد بر چگونگی تحول یا عملکرد کسب‌وکار برای افزایش مزیت رقابتی از طریق ابتکارات دیجیتال تمرکز می‏کند. استراتژی دیجیتال در بطن استراتژی کلی سازمان قرار دارد.

فناوری:این بعد بر چگونگی بکارگیری فناوری در سازمان تاکید داشته که در این مورد می‌توان به طور نمونه به ایجاد، پردازش، ذخیره‏سازی، ایمن‏سازی و تبادل داده‏ها اشاره کرد که می‌تواند برای رفع نیازهای مشتریان با هزینه کم استفاده شده و نهایتا به تحقق استراتژی دیجیتال کمک کند.

عملیات: بعد عملیات بر اجرا و بهبود فرآیندها و فعالیت‏ها با استفاده از فناوری‏های دیجیتال تمرکز دارد که موجب افزایش کارایی و اثربخشی کسب‏وکار می‏شود.

سازمان و فرهنگ: این بعد به تعریف و توسعه فرهنگ سازمانی با استفاده از فرآیندهای حکمرانی و مدیریت استعدادها می‏پردازد تا بلوغ دیجیتال در مسیر منحنی بلوغ پیشرفت نموده و انعطاف‏پذیری در اهداف رشد و نوآوری بوجود آید.






تشریح ابعاد مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال شرکت دیلویت

لازم به ذکر است که شرکت دیلویت با کمک انجمن مخابراتی (TMForum) مدل ارزیابی سطح بلوغ دیجیتالی را عرضه کرده که وجوه مشترک زیادی با مدل قبلی دارد.

مهمترین ویژگی این مدل مشترک، اضافه کردن بعد داده می‏باشد. دلیل اضافه شدن این بخش، بسیار روشن است چراکه داده نقش کلیدی در تحول دیجیتال سازمانها دارد. این بعد کل چرخه مدیریت داده را در بر می‏گیرد و شامل زیرمجموعه ‏های «حاکمیت داده»، «مهندسی داده» و «خلق ارزش از داده» می‏باشد.